Projecte adherit.

 

Camins som un projecte adherit a la Xarxa d’Educació Lliure.
Com a tal seguim una pedagogia en sintonia amb els principis de l’educació lliure segons la visió de la XELL.

A continuació us afegim un extracte del manifest, podeu llegir-ne més al web de la xarxa.

Intentar ensenyar a un nen una cosa que pot aprendre per ell mateix, no és només inútil sinó també perjudicial.Emmi Pikler

Principis XELL.

Els diferents projectes que formem la Xell compartim alguns principis en la forma d’entendre l’infant i la funció de l’adult així com les condiciones que han de tenir els espais que els ajuden a créixer.

El nostre principal interès és crear espais de respecte vers les necessitats dels infants i dels adults.

Cada ésser es únic i, per tant, úniques les seves necessitats i potencialitats. Volem acompanyar respectant al màxim possible l’essència de cada persona.

 

Podem formular, de forma general, que les necessitats dels infants es poden sintetitzar en:

· Acceptació incondicional.
· Acompanyament emocional.
· Llibertat per experimentar diferents situacions. Possibilitat d’explorar materials i contextos diversos. Autonomia. Autoregulació.
· Límits. Que ofereixin un marc de seguretat i comprensió.

La forma en que es satisfan aquestes necessitats difereix en funció de la edat.

La primera condició es que l’adult que acompanya al nen estigui ell mateix en un procés de creixement i consciència.

Aquesta forma d’entendre les necessitats ens porta a definir uns criteris metodològics, en constant qüestionament, molt oberts i generals que podem sintetitzar en:

· Funcionament per espais. En comptes d’una programació per tot un grup, es tracta d’oferir espais diferenciats on els infants trobin allò que més s’adeqüi a les necessitats de cadascú.
· Activitats no obligatòries. El funcionament per espais es coherent amb el fet d’oferir activitats més concretes, però aquestes no són obligatòries.