La nostra mirada cap els infants és afavorir que cada ú d’ells pugui créixer i desenvolupar-se al seu propi ritme en les diferents etapes del seu desenvolupament emocional, corporal i cognitiu.

Acompanyem a les criatures perquè estiguin en contacte amb elles mateixes, amb les seves emocions com amb les seves accions.

La nostre ubicació és clau perquè les criatures estiguin en constant contacte amb la natura, per connectar amb la pròpia essència, per observar-la i desenvolupar d’una manera autèntica l’amor i les ganes per conservar-la, protegir-la i estimar-la.

Què oferim?

 • Acompanyem les criatures amb respecte i amor perquè puguin estar en contacte amb qui són, amb quines són les seves potencialitats, així com amb la seva saviesa interior. En definitiva, una educació per l’ésser.
 • Oferim una diversitat de propostes preparades que afavoreixen que cada criatura pugui desenvolupar-se en plenitud, a partir de la pròpia singularitat de forma autònoma i viva.
 • Per a nosaltres estar en contacte constant amb la natura ens ajuda a estar més en contacte amb nosaltres mateixos.

Potenciem a aprendre a:

 • Estar en contacte amb el cos i les emocions, i poder-les comunicar i gestionar.
 • Explorar els propis interessos per poder-los posar a la pràctica.
 • Trobar interès per la vida, tenir ganes de descobrir i aprendre.
 • En les relacions, ser conscients de les pròpies necessitats i aprendre a ser assertius amb els altres.
 • Buscar punts en comú en les diferents situacions que van sorgint en el dia a dia entre criatures i amb els educadors/es.
 • Gestionar conflictes.
 • Caminar cap a l’autonomia.
 • Estar en contacte amb el propi ésser.